Boomverzorging

Grofweg kunnen de boomverzorgingswerkzaamheden opgedeeld worden in: Snoeien , weghalen en planten van bomen en speciale maatregelen aan bomen.

Weghalen van bomen, ook vellen, afbreken of rooien genoemd spreekt voor zich. De meeste bomen in de stad kunnen niet vrij vallen. B-vier kan weghalen zonder schade aan huis en tuin te veroorzaken.

snoeien

Snoeien van bomen kan op verschillende manieren uitlichten, uitdunnen, innemen en kandelaberen

  • Uitlichten is het weghalen van een deel van een tak, aan de buitenkant van de kroon, zonder dat de boom veel in omvang en vorm verandert. Dit is de lichtste vorm van snoeien.
  • Uitdunnen lijkt veel op uitlichten maar hele takken worden verwijderd.
  • Innemen, ook wel inkorten genoemd, is het kleiner maken van alle takken in de kroon van een boom. De omvang wordt kleiner en de vorm wordt vaak anders dan de originele vorm.
  • Kandelaberen is het weghalen van meer dan 50% van de takken. Wanneer meer dan 75 % wordt weggehaald spreekt men van knotten of kandelaren.

speciale maatregelen

Als voorbeeld van speciale maatregelen kan het plaatsen van stormankers genoemd worden. Stormankers zijn speciaal vervaardigde touwen die vakkundig geplaatst worden. Indien de tak inscheurt hangt deze, door de stormankers, aan de andere takken. De tak kan daarna zonder extra schade aan boom afgezaagd worden. Hieronder ziet u de scheuring bij de splitsing van de boom en de stormankers.

Wanneer bomen niet goed groeien, vaak in een bebouwde omgeving, ligt dat meestal aan de plaats waar de boom staat (de standplaats). Om verbetering in de groei te bewerkstelligen zijn er verschillende mogelijkheden. Deze variëren van toevoegen van speciale compost voor bomen tot het creëren van ondergrondse groeiplaatsen.